Canon Cashback 2023 summer - PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

Vásárold meg a promócióban szereplő fényképezőgépek és objektívek bármelyikét hivatalos viszonteladóinknál, és használd ki a regisztráció alapú pénzvisszatérítést!

A promóció időtartama: 2023.05.04. - 2023.08.31.

A megvásárolt termékek regisztrációjára 30 nap áll rendelkezésedre a vásárlás napjától számítva.

A regisztrációs időszak utolsó napja: 2023.09.30.

TERMÉK REGISZTRÁCIÓ

No such product
Search term
Search type
AND (each word is included)
OR (any words are included)
Search in category
All categories
Where to look
Name
Product number
Short description
Product details
Other optional properties
Other product data
Product parameters
Minimum price
HUF
Maximum price
HUF

CANON 2023. NYÁRI PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK (ÁSzF)

1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS
RÉSZTVEVŐK

1.1. PROMÓCIÓS PARTNEREK
Ez a promóció kizárólag a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft., vagy Canon) hivatalos partnereinél vásárolt termékekre érvényes.
Hivatalos partnerlista elérhető a www.canon.hu/offers/cashback oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön. (A CANON HUNGARIA Kft. hivatalos partnerei - a Résztvevő partnerek - a jelen ÁSzF-ben a továbbiakban „promóciós partnerek” -ként jelölve).

1.2. PROMÓCIÓS TERMÉKEK
A promócióban a kijelölt promóciós partnerektől a lenti, 1.3. pontban jelölt promóciós időszakban vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy - a csalódás elkerülése érdekében- egyeztesse a terméket a kereskedővel! (A promócióban résztvevő termékek listája a www.canon.hu/offers/cashback oldalon található.)

1.2.1. A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen ÁSzF végén felsorolva találja.

1.2.2. A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek lehetnek. Használt, felújított, átalakított, hamisított és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármilyen módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban.

1.2.3. A jelen promócióban nem vehetnek részt a Canon által kitben (pl. fényképezőgép váz +objektív) forgalomba hozott, de a továbbértékesítést végző kiskereskedő által megbontott és így külön-külön értékesített termékek.

1.2.4. Különleges értékesítői kizárások: tekintettel arra, hogy csak a www.canon.hu/offers/cashback oldalon feltüntetett (promóciós partnerektől) vásárolt termékek minősülnek promóciós termékeknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazonon vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

1.3. PROMÓCIÓS IDŐSZAK
A jelen promóció a 2023. május 04. és 2023. augusztus 31. közötti („promóciós időszak”) vásárlásra vonatkozik.

1.4. RÉSZTVEVŐK

1.4.1. A jelen promócióban jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt (a továbbiakban „Résztvevő”, többes számban „Résztvevők”).

1.4.2. Az igény benyújtásával a Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1. A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a promóciós időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban résztvevő promóciós partnerek valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online.

2.2. Pénzvisszatérítést a 2023. május 4-től 2023. augusztus 31-ig tartó időszak alatt vásárolt promóciós termék után lehet igényelni. A pénzvisszatérítés igénylésére nyitva álló határidő - üzletben történő vásárlás esetén - a termék vásárlását igazoló pénztári bizonylat vagy (számlaadás esetén a számla) kiállításának napjától, - internetes vásárlás esetén - a rendelés visszaigazolás kiállításának napjától számított 30 nap. A pénzvisszatérítést kizárólag online lehet igényelni a www.canon.hu/offers/cashback oldalon, az ezen az oldalon a „Regisztráció” linkjén található űrlap teljes és pontos kitöltésével, ahol meg kell adni a promóciós termék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot, - számlaadás esetén – a számlát is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a termék sorozatszámát és vonalkódját, valamint – üzletben történt vásárlás esetén - a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot (számlaadás esetén a számlát), - internetes vásárlás esetén - a számlát és a rendelés visszaigazolását.

2.3. Abban az esetben, ha a promócióban résztvevő termék értékesítése kitben (pl. fényképezőgép esetén váz és objektív) történik, a teljes kithez tartozó és a csomagon található EAN vonalkódot kell megadni, nem pedig a kitben lévő egyes termékek EAN kódját.

2.4. Az igénybejelentéskor a Résztvevőnek annak a magyarországi banknál vezetett bankszámla adatait is meg kell adnia, amelyre az átutalást kéri. Ezt követően a Résztvevő értesítést kap az igénybejelentés megérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben a Résztvevő az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e mail elérhetősége, azt az igénybejelentő, a +36/1 235-5315 telefonszámon működtetett forródróton kell jeleznie.

2.5. A jelen promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a promóciós partnerek a promóciós időszak alatt nem teljesítik a promóciós termékekre vonatkozó rendeléseket.

2.6. Canon a 2023. szeptember 30. után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.

2.7. Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni és legfeljebb 10, a promóciós időszakban vásárolt termékkel lehet a promócióban részt venni.

2.8. Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.

2.9. Amennyiben internetes vásárlást követően a Résztvevő él az elállási jogával, a Canon a pénz-visszafizetést megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetve, ha a Canon tudomására jut bármilyen jogellenes cselekmény, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett Résztvevővel szemben.

2.10. Résztvevőnként egymástól eltérő bankszámlaszám megadása szükséges. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére azokban az esetekben, ahol kettő vagy több Résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.

2.11. A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név-/cím- adatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott megfelelő adatokkal megegyezőnek kell lennie.

2.12. A promóciós partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.

2.13. Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek a jelen promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszámegyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.

2.14. A jelen promóciót a Canon által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

3. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

3.1. Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a Canonnak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) külföldről közvetlen banki utalást indít a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára. Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.

3.2. A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalást a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül teljesítse.

3.3. A Résztvevő kötelezettsége, hogy a regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatait hibátlanul adja meg. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.

3.4. A banki átutalás pénzneme forint (HUF).

3.5. Csak magyarországi banknál vagy magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszám adható meg érvényesen. A Canon promóciós partnere nem indít átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.

3.6. Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen ÁSzF végén található táblázat tartalmazza.

4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1. A promóció szervezője a CANON HUNGARIA Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-362227, adószám: 10944190-2-41, székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.).

5. JOGNYILATKOZAT

5.1. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.

5.2. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő körülmény miatt, a felek hibán kívül álló okból nem kerül teljesítésre.

5.3. A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során felmerülő banki költségek (mint pl. elszámolási jutalék) megtérítését.

A Canon ezzel kapcsolatban külön felhívja minden Résztvevő figyelmét arra, előfordulhat, hogy a pénzvisszatérítésnek a jelen ÁSzF 3.1. pontjában foglaltak szerinti, külföldről indított utalása esetén egyes magyarországi bankok, pénzintézetek a külföldről beérkező összeg jóváírására költséget számítanak fel, amelynek megtérítését a Canon nem vállalja. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a külföldről indított pénzvisszatérítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő és Résztvevőt terhelő banki költségekről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni annál a magyarországi számlavezető banknál, pénzintézetnél, ahová a visszatérítés összegének utalását kérik.

5.4. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

6. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1. A jelen promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a Canont, valamint annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnerét (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) mint adatkezelőket személyes adatainak (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám és bankszámlaszám) a promóció, valamint a promóció szervezője által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.

6.2. A Résztvevő által a Canon, annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek részére átadott bármilyen jellegű személyes adat – a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartam alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira vagy későbbi promóciós célokra is felhasználásra kerülnek az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrika kitöltése esetén. Amennyiben a Résztvevő nem járul hozzá személyes adatainak marketing célú, illetve jövőbeli promóciókról való értesítés céljából történő felhasználáshoz, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát NE töltse ki. A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez. A Canon további adatvédelmi tájékoztatója a https://www.canon.hu/privacy-policy/ oldalon található.

7. JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1. A jelen ÁszF-ben foglalt feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és a – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

7.2. A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek:

TERMÉK KATEGÓRIA TERMÉK MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM EAN PÉNZVISSZATÉRÍTÉS
DSLR - APS-C Canon EOS 90D Váz 3616C003 4549292138627 60 000 Ft
DSLR - APS-C Canon EOS 90D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS nano USM 3616C017 4549292138511 60 000 Ft
         
MILC Canon EOS R3 váz 4895C004 4549292183214 230 000 Ft
MILC Canon EOS R5 + R 24-105mm / 4 L IS USM 4147C015 4549292157444 180 000 Ft
MILC Canon EOS R5 váz 4147C004 4549292161212 180 000 Ft
MILC Canon EOS R6 mark II + R 24-105mm / 4 L IS USM 5666C013 4549292200584 174 000 Ft
MILC Canon EOS R6 mark II + R 24-105mm / 4-7.1 IS STM 5666C020 4549292200614 135 000 Ft
MILC Canon EOS R6 mark II váz 5666C004 4549292200515 120 000 Ft
MILC Canon EOS RP + R 24-105mm / 4-7.1 IS STM 3380C133 4549292171402 50 000 Ft
MILC Canon EOS RP váz 3380C003 4549292132151 40 000 Ft
MILC - APS-C Canon EOS R10 + R-S 18-150mm / 3.5-6.3 IS STM 5331C017 4549292189810 20 000 Ft
MILC - APS-C Canon EOS R10 + R-S 18-45mm / 4.5-6.3 IS STM 5331C010 4549292189773 20 000 Ft
MILC - APS-C Canon EOS R10 váz 5331C003 4549292189728 20 000 Ft
         
RF objektív Canon RF 16mm / 2.8 STM 5051C005 4549292186772 10 000 Ft
RF objektív Canon RF 35mm / 1.8 IS STM macro 2973C005 4549292115727 20 000 Ft
RF objektív Canon RF 50mm / 1.2 L USM 2959C005 4549292115581 50 000 Ft
RF objektív Canon RF 50mm / 1.8 STM 4515C005 4549292181623 13 000 Ft
RF objektív Canon RF 85 mm / 2 IS STM macro 4234C005 4549292168068 30 000 Ft
RF objektív Canon RF 100mm / 2.8 L IS USM macro 4514C005 4549292168075 70 000 Ft
RF objektív Canon RF 600 mm / 11 IS STM 3986C005 4549292162042 35 000 Ft
RF objektív Canon RF 800 mm / 11 IS STM 3987C005 4549292162059 47 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 14-35mm / 4 L IS USM 4857C005 4549292186758 70 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 15-35mm / 2.8 L IS USM 3682C005 4549292152272 55 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 24-105mm / 4 L IS USM 2963C005 4549292115611 60 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 24-240mm / 4-6.3 IS USM 3684C005 4549292151411 40 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 28-70mm / 2 L USM 2965C005 4549292115642 65 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 70-200mm / 2.8 L IS USM 3792C005 4549292156263 65 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 70-200mm / 4 L IS USM 4318C005 4549292162769 70 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 100-400mm / 5.6-8 IS USM 5050C005 4549292186765 25 000 Ft
RF zoom objektív Canon RF 100-500mm / 4.5-7.1 L IS USM 4112C005 4549292168037 100 000 Ft
RF-S objektív (APS-C) Canon RF-S 18-150mm / 3.5-6.3 IS STM 5564C005 4549292195798 17 000 Ft
RF-S objektív (APS-C) Canon RF-S 18-45mm / 4.5-6.3 IS STM 4858C005 4549292188325 10 000 Ft
         
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot G7x mark II 1066C002 4549292056365 20 000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot G7x mark II "BATTERY KIT" 1066C040 8714574659886 25 000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot G7x mark II "PREMIUM KIT" 1066C013 8714574639543 25 000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot G7x mark II "VLOGGER KIT" 1066C037 8714574659855 25 000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot PX (fehér) "ESSENTIAL KIT" 5591C003 8714574669151 15 000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot PX (fekete) "ESSENTIAL KIT" 5592C002 8714574669137 15 000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot ZOOM (fehér) 4838C007 8714574667485 15 000 Ft
Kompakt fényképezőgép Canon PowerShot ZOOM (fehér) "ESSENTIAL KIT" 4838C014 8714574668918 15 000 Ft
         
Instant fényképezőgép / nyomtató Canon Zoemini S2 (rózsaarany) 4519C006 4549292176025 6 000 Ft
Instant fényképezőgép / nyomtató Canon Zoemini S2 (gyöngyházfehér) 4519C007 4549292176032 6 000 Ft
Instant fényképezőgép / nyomtató Canon Zoemini S2 (sötét pávakék) 4519C008 4549292176049 6 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (fehér/ezüst) 5452C004 4549292194197 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (fehér/ezüst) + (30db papír) 5452C007 4549292194333 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (fehér/ezüst) + (30db papír) + (tok) 5452C010 4549292194364 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (kék/fehér) 5452C005 4549292194166 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (kék/fehér) + (30db papír) 5452C008 4549292194340 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (kék/fehér) + (30db papír) + (tok) 5452C011 4549292194371 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (rózsaarany/fehér) 5452C003 4549292194180 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (rózsaarany/fehér) + (30db papír)  5452C006 4549292194326 4 000 Ft
mobil nyomtató Canon Zoemini 2 (rózsaarany/fehér) + (30db papír) + (tok) 5452C009 4549292194357 4 000 Ft
         
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 (fekete) (6.8cm x 6.8cm) 4107C003 4549292157970 8 000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 (zöld) (6.8cm x 6.8cm) 4110C002 4549292158113 8 000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 (rózsaszín) (6.8cm x 6.8cm) 4109C003 4549292158076 8 000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SEPLHY SQUARE QX10 (fehér) (6.8cm x 6.8cm) 4108C003 4549292158014 8 000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SELPHY CP1500 (fekete) (10cm x 15cm) 5539C002 4549292194692 6 000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SELPHY CP1500 (fehér) (10cm x 15cm) 5540C003 4549292194760 6 000 Ft
Kompakt nyomtató Canon SELPHY CP1500 (rózsaszín) (10cm x 15cm) 5541C002 4549292194838 6 000 Ft