Canon Cashback 2022 winter - PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

Nézet:
Sorrend:
Rendelhető - Termék jelenleg nincs ilyen mennyiségben raktáron.
Canon EOS R váz + Canon RF 50mm / 1.8 STM (KIT)
Canon EOS R váz + Canon RF 50mm / 1.8 STM (KIT)
RRP: 896 800 HUF Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár. ** (RRP = Recommended Retail Price) **
799 900 HUF
Rendelhető - Termék jelenleg nincs ilyen mennyiségben raktáron.
Canon EOS R6 "adapter" KIT (K1)
Canon EOS R6 "adapter" KIT (K1)
RRP: 1 163 800 HUF Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár. ** (RRP = Recommended Retail Price) **
1 099 900 HUF
Rendelhető - Termék jelenleg nincs ilyen mennyiségben raktáron.
Canon EOS R6 "POWER GRIP KIT" + adapter (K4)
Canon EOS R6 "POWER GRIP KIT" + adapter (K4)
RRP: 1 369 600 HUF Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár. ** (RRP = Recommended Retail Price) **
1 289 900 HUF
Nézet:
Sorrend:

CANON 2022. TÉLI PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

 

1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1 PROMÓCIÓS PARTNEREK

Ez a promóció kizárólag a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft., vagy Canon) hivatalos partnereinél vásárolt termékekre érvényes.

Hivatalos    partnerlista    elérhető    a  https://www.canon.hu/promotions/cashback/ oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön. (A CANON HUNGARIA Kft. hivatalos partnerei a Résztvevő partnerek - a jelen ÁSzF-ben a továbbiakban „promóciós partnerek” -ként jelölve).

1.2 PROMÓCIÓS TERMÉKEK

A promócióban a kijelölt promóciós partnerektől a lenti, 1.3. pontban jelölt promóciós időszakban vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy - a csalódás elkerülése érdekében- egyeztesse a terméket a kereskedővel! (A promócióban résztvevő termékek listája a https://www.canon.hu/promotions/cashback/ oldalon található.

1.2.1 A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen ÁSzF végén felsorolva találja.

1.2.2 A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek Használt, felújított, átalakított, hamisított és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármilyen módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban.

1.2.3 A jelen promócióban nem vehetnek részt a Canon által KIT-ben (pl. fényképezőgép váz +objektív) forgalomba hozott, de a továbbértékesítést végző kiskereskedő által megbontott és így külön-külön értékesített termékek.

1.2.4 Különleges értékesítői kizárások: tekintettel arra, hogy csak a https://www.canon.hu/promotions/cashback/ oldalon feltüntetett (promóciós partnerektől) vásárolt termékek minősülnek promóciós termékeknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazonon vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

1.3 PROMÓCIÓS IDŐSZAK

A jelen promóció a 2022. november 03. és 2023. január 31. közötti („promóciós időszak”) vásárlásra vonatkozik.

1.4 RÉSZTVEVŐK

1.4.1 A jelen promócióban jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt (a továbbiakban „Résztvevő”, többes számban „Résztvevők”).

1.4.2 Az igény benyújtásával a Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1 A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a promóciós időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban résztvevő promóciós partnerek valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be

2.2 Pénzvisszatérítést a november 03. és 2023. január 31-ig tartó időszak (promóciós időszak) alatt vásárolt promóciós termék után lehet igényelni. A pénzvisszatérítés igénylésére nyitva álló határidő - üzletben történő vásárlás esetén - a termék vásárlását igazoló pénztári bizonylat vagy (számlaadás esetén a számla) kiállításának napjától, - internetes vásárlás esetén - a rendelés visszaigazolás kiállításának napjától számított 30 nap.

A pénzvisszatérítést kizárólag online lehet igényelni a https://www.canon.hu/promotions/cashback/ oldalon, az ezen az oldalon a „Regisztráció” linkjén található űrlap teljes és pontos kitöltésével, ahol meg kell adni a promóciós termék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot, számlaadás esetén – a számlát is.

A résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a termék sorozatszámát és vonalkódját, valamint – üzletben történt vásárlás esetén - a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot (számlaadás esetén a számlát), - internetes vásárlás esetén - a számlát és a rendelés visszaigazolását.

2.3 Abban az esetben, ha a promócióban résztvevő termék értékesítése kitben (pl. fényképezőgép esetén váz és objektív) történik, a teljes kithez tartozó és a csomagon található EAN vonalkódot kell megadni, nem pedig a kitben lévő egyes termékek EAN kódját.

2.4 Az igénybejelentéskor a Résztvevőnek annak a magyarországi banknál, vagy pénzintézetnél vezetett bankszámla adatait is meg kell adnia, amelyre az átutalást kéri. Ezt követően a Résztvevő értesítést kap az igénybejelentés megérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben a Résztvevő az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e-mail elérhetősége, azt az igénybejelentő, a +36/1 235-5315 telefonszámon működtetett forródróton kell.

2.5 A jelen promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a promóciós partnerek a promóciós időszak alatt nem teljesítik a promóciós termékekre vonatkozó rendeléseket.

2.6 Canon a 2023. március 2. után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad

2.7 Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni és legfeljebb 10, a promóciós időszakban vásárolt termékkel lehet a promócióban részt.

2.8 Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.

2.9 Amennyiben internetes vásárlást követően a Résztvevő él az elállási jogával, a Canon a pénz-visszafizetést megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetve, ha a Canon tudomására jut bármilyen jogellenes cselekmény, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett Résztvevővel szemben.

2.12 Egy Résztvevő egy adott típusból csak egy darab regisztrációjára jogosult. Hasonló promóciós termékek (pl. azonos típusú fényképezőgépvázat tartalmazó különböző kitek, vagy azonos típusok különböző színvariációi) ebből a szempontból nézve azonos típusnak minősülnek.

2.13 Résztvevőnként egymástól eltérő bankszámlaszám megadása szükséges. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére azokban az esetekben, ahol kettő vagy több Résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.

2.14 A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név-/cím- adatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott megfelelő adatokkal megegyezőnek kell lennie.

2.15 A promóciós partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.

2.16 Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek a jelen promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszámegyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.

2.17 A jelen promóciót a Canon által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

3 PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

3.1 Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a Canonnak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) külföldről közvetlen banki utalást indít a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára. Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.

3.2 A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalást a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül teljesítse.

3.3 A Résztvevő kötelezettsége, hogy a regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatait hibátlanul adja meg. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.

3.4 A banki átutalás pénzneme forint (HUF).

3.5 Csak magyarországi banknál vagy magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszám adható meg érvényesen. A Canon promóciós partnere nem indít átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.

3.6 Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen ÁSzF végén található táblázat tartalmazza.

4 A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1. A promóció szervezője a CANON HUNGARIA Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-362227, adószám: 10944190-2-44, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.).

5 JOGNYILATKOZAT

5.1 A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.

5.2 A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő körülmény miatt, a felek hibán kívül álló okból nem kerül teljesítésre.

5.3 A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során felmerülő banki költségek (mint pl. elszámolási jutalék) megtérítését.

A Canon ezzel kapcsolatban külön felhívja minden Résztvevő figyelmét arra, előfordulhat, hogy a pénzvisszatérítésnek a jelen ÁSzF 3.1. pontjában foglaltak szerinti, külföldről indított utalása esetén egyes magyarországi bankok, pénzintézetek a külföldről beérkező összeg jóváírására költséget számítanak fel, amelynek megtérítését a Canon nem vállalja. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a külföldről indított pénzvisszatérítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő és Résztvevőt terhelő banki költségekről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni annál a magyarországi számlavezető banknál, pénzintézetnél, ahová a visszatérítés összegének utalását kérik.

5.4 A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

6 SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1 A jelen promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a Canont, valamint annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnerét (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) mint adatkezelőket személyes adatainak (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám és bankszámlaszám) a promóció, valamint a promóció szervezője által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.

6.2 A Résztvevő által a Canon, annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek részére átadott bármilyen jellegű személyes adat – a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartam alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.

A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira vagy későbbi promóciós célokra is felhasználásra kerülnek az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrika kitöltése esetén. Amennyiben a Résztvevő nem járul hozzá személyes adatainak marketing célú, illetve jövőbeli promóciókról való értesítés céljából történő felhasználáshoz, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát NE töltse ki.

A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez. A Canon további adatvédelmi tájékoztatója a https://www.canon.hu/privacy-policy/ oldalon található.

7 JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1 A jelen ÁszF-ben foglalt feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és a – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

7.2 A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek:

 TERMÉK KATEGÓRIA

 TERMÉK MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

 EAN

 PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

DSLR

EOS 5D mark IV (váz)

1483C025

8714574645957

160 000 Ft

DSLR

EOS 6D mark II (váz)

1897C003

4549292083903

65 000 Ft

DSLR

EOS 90D (váz)

3616C003

4549292138627

50 000 Ft

DSLR

EOS 90D + EF-S 18-135mm/3.5-5.6 IS USM

3616C017

4549292138511

50 000 Ft

 

 

 

 

 

MILC

EOS R5 (váz)

4147C004

4549292161212

180 000 Ft

MILC

EOS R5 + RF 24-105mm/4 L IS USM

4147C015

4549292157444

180 000 Ft

MILC

EOS R6 (váz)

4082C003

4549292157260

100 000 Ft

MILC

EOS R6 + RF 24-105mm/4-7.1 IS STM

4082C023

4549292157529

100 000 Ft

MILC

EOS R + RF 24-105mm/4-7.1 IS STM

3075C033

4549292171365

75 000 Ft

MILC

EOS R (váz)

3075C003

4549292119305

65 000 Ft

MILC

EOS RP + RF 24-105mm/4-7.1 IS STM

3380C133

4549292171402

45 000 Ft

MILC

EOS RP (váz)

3380C003

4549292132151

40 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II (váz) (fekete)

4728C002

4549292176407

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm/3.5-6.3 IS STM (fekete)

4728C007

4549292176438

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm/3.5-6.3 IS STM (fekete)+ EF-M 55-200mm/4.5-6.3 IS STM (fekete)

4728C015

4549292176469

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 18-150mm/3.5-6.3 IS STM (fekete)

4728C017

4549292176483

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm/3.5-6.3 IS STM „PREMIUM LIVE STREAM KIT” (fekete)

4728C037

8714574667973

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM „VLOGGER KIT” (fekete)

4728C048

8714574668390

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm/3.5-6.3 IS STM + SB130 táska + 16GB SD kártya (fekete)

4728C056

8714574668567

30 000 Ft

8714574668581

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm/3.5-6.3 IS STM (fehér)

4729C005

4549292176537

30 000 Ft

 

 

 

 

 

RF objektív

RF 14-35mm/4L IS USM

4857C005

4549292186758

70 000 Ft

RF objektív

RF 100mm/2.8 L IS USM macro

4514C005

4549292168075

70 000 Ft

RF objektív

RF 70-200mm/4 L IS USM

4318C005

4549292162769

70 000 Ft

RF objektív

RF 28-70mm/2 L USM

2965C005

4549292115642

65 000 Ft

RF objektív

RF 70-200mm/2.8 L IS USM

3792C005

4549292156263

65 000 Ft

RF objektív

RF 24-105mm/4 L IS USM

2963C005

4549292115611

60 000 Ft

RF objektív

RF 15-35mm/2.8 L IS USM

3682C005

4549292152272

55 000 Ft

RF objektív

RF 800mm/11 IS STM

3987C005

4549292162059

40 000 Ft

RF objektív

RF 24-240mm/4-6.3 IS USM

3684C005

4549292151411

30 000 Ft

RF objektív

RF 85mm/2 IS STM macro

4234C005

4549292168068

30 000 Ft

RF objektív

RF 600mm/11 IS STM

3986C005

4549292162042

30 000 Ft

RF objektív

RF 100-400mm/5.6-8 IS USM

5050C005

4549292186765

25 000 Ft

RF objektív

RF 35mm/1.8 IS STM macro

2973C005

4549292115727

20 000 Ft

RF objektív

RF 50mm/1.8 STM

4515C005

4549292181623

13 000 Ft

RF objektív

RF 16mm/2.8 STM

5051C005

4549292186772

10 000 Ft

EF objektív

EF 24-70mm/2.8 L USM mark II

5175B005

4960999780719

40 000 Ft

EF objektív

EF 16-35mm/4 L IS USM

9518B005

4549292009903

38 000 Ft

EF objektív

EF 70-200mm/2.8 L IS USM mark III

3044C005

4549292118513

38 000 Ft

EF objektív

EF 24-105mm/4 L IS USM mark II

1380C005

4549292063615

28 000 Ft

EF objektív

EF 70-300mm/4-5.6 IS USM mark II

0571C005

4549292037708

15 000 Ft

EF objektív

EF-M 18-150mm/3.5-6.3 IS STM (fekete)

1375C005

4549292063455

10 000 Ft

EF objektív

EF-M 18-150mm/3.5-6.3 IS STM (ezüst)

1376C005

4549292063561

10 000 Ft

 

 

 

 

 

Kompakt fényképezőgép

PowerShot PX Essential Kit (fehér)

5591C003

8714574669151

40 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot PX Essential Kit (fekete)

5592C002

8714574669137

40 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II „PREMIUM KIT

1066C013

8714574639543

22 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II „BATTERY KIT

1066C040

8714574659886

22 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II „VLOGGER KIT

1066C037

8714574659855

22 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot ZOOM (fehér)

4838C007

8714574667485

20 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot ZOOM ESSENTIAL KIT (fehér)

4838C014

8714574668918

20 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II

1066C002

4549292056365

20 000 Ft

 

 

 

 

 

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 (fekete)

4107C003

4549292157970

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 (zöld)

4110C002

4549292158113

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 (rózsaszín)

4109C003

4549292158076

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 (fehér)

4108C003

4549292158014

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SELPHY CP1300 (fekete)

2234C002

4549292090512

5 000 Ft

Kompakt nyomtató

SELPHY CP1300 (fehér)

2235C002

4549292091182

5 000 Ft

Kompakt nyomtató

SELPHY CP1300 (rózsaszín)

2236C002

4549292091243

5 000 Ft

 

 

 

 

 

Instant fényképezőgép

ZOEMINI S2 (rózsaarany)

4519C006

4549292176025

6 000 Ft

Instant fényképezőgép

ZOEMINI S2 (gyöngyházfehér)

4519C007

4549292176032

6 000 Ft

Instant fényképezőgép

ZOEMINI S2 (sötét pávazöld)

4519C008

4549292176049

6 000 Ft