Canon Cashback 2021 winter - PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

Canon Winter Casback 2021

1. - AKCIÓS AJÁNLATUNK

Érvényességi időszak: 2021. 11. 01.-tól - 2022. 01. 31.-ig

2. - HOGYAN MŰKÖDIK?

  • Vásárold meg az akciós terméklistában megjelölt fényképezőgépek objektívek és vakuk bármelyikét.
  • A pénzvisszatérítés regisztrációhoz kötött, a kedvezményhez a megvásárolt terméket 30 napon belül, a megadott linken az útmutatásoknak megfelelően regisztrálni kell!
  • A Canon fogyasztói cikkei kizárólag megbízható viszonteladóink országos hálózatában szerezhetők be.

3. - REGISZTRÁCIÓ

*** REGISZTRÁCIÓ ***  --  linken keresztül 2022.03.02-ig

 

Nézet:
Sorrend:
Nézet:
Sorrend:

CANON 2021. TÉLI PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1 PROMÓCIÓS PARTNEREK
Ez a promóció kizárólag a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft, vagy Canon) hivatalos partnereinél vásárolt termékekre érvényes.
Hivatalos partnerlista elérhető a https://www.canon.hu/promotions/teli-cashback oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön felsorolt kereskedők. (A CANON HUNGARIA Kft. hivatalos partnerei - a Résztvevő partnerek a jelen ÁSzF-ben a továbbiakban „promóciós partnerek” -ként jelölve).
1.2 PROMÓCIÓS TERMÉKEK
A promócióban a kijelölt promóciós partnerektől a lenti, 1.3. pontban jelölt promóciós időszakban vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy a csalódás elkerülése érdekében, egyeztesse a terméket a kereskedővel. (A promócióban résztvevő termékek listája a https://www.canon.hu/promotions/teli-cashback oldalon található.)
1.2.1 A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen Általános Szerződési Feltételek végén felsorolva találja.
1.2.2 A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek lehetnek. Használt, felújított, átalakított, hamisított és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármiféle módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban.
1.2.3 Nem vehetnek részt a jelen promócióban a Canon által kit-ben (pl. fényképezőgép váz +objektív) forgalomba hozott, de a továbbértékesítést végző kiskereskedő által megbontott és így külön-külön értékesített termékek.
1.2.4 Különleges értékesítői kizárások: tekintettel arra, hogy csak a https://www.canon.hu/promotions/teli-cashback oldalon feltüntetett (promóciós partnerektől) vásárolt termékek minősülnek promóciós termékeknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazonon vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.
1.3 PROMÓCIÓS IDŐSZAK
A jelen promóció a 2021. november 01. és 2022. január 31. közötti („promóciós időszak”) vásárlásra vonatkozik.
1.4 RÉSZTVEVŐK
1.4.1 A jelen promócióban jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt. (a továbbiakban „Résztvevő”)
1.4.2 A Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1. A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a promóciós időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban résztvevő promóciós partnerek valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online.
2.2. Az igénybejelentést a 2021. november 1-től 2022. március 2-ig tartó időszak alatt, de a promóciós termék megvásárlásától számított 30 napon belül a https://www.canon.hu/promotions/teli-cashback oldal „Regisztráció” link-jén található űrlap teljes és pontos kitöltésével lehet benyújtani, ahol meg kell adni a promóciós termék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot, vagy internetes vásárlás esetén a rendelés visszaigazolását, továbbá bármilyen jellegű vásárlás esetén a termék sorozatszámát és vonalkódját is.
2.3. Az igénybejelentéskor a Résztvevőnek annak a magyarországi banknál vezetett bankszámla adatait is meg kell adnia, amelyre az átutalást kéri. Ezt követően a Résztvevő értesítést kap az igénybejelentés megérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben a Résztvevő az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e-mail elérhetősége, azt az igénybejelentő forródróton, a +36/1 235-5315 számon kell jeleznie.
2.4. A jelen promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a promóciós partnerek a promóciós időszak alatt nem teljesítik a promóciós termékekre vonatkozó rendeléseket.
2.5. A Canon a 2022. március 2. után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.
2.6. Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni.
2.7. Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.
2.8. Amennyiben online vásárlást követően a Résztvevő él az elállási jogával, a Canon a pénz visszafizetését megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetve, ha a Canon tudomására jut bármilyen jogellenes cselekmény, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett Résztvevővel szemben.
2.9. Egy Résztvevő legfeljebb 10 különböző promóciós terméket regisztrálhat.
2.10. Azon személyek, akik egyszerre nagyszámú terméket (10 terméknél többet) vásárolnak, nem vehetnek részt a promócióban.
2.11. Egy Résztvevő egy adott típusból csak egy darab regisztrációjára jogosult. Hasonló promóciós termékek (pl. azonos típusú fényképezőgépvázat tartalmazó különböző kit-ek, vagy azonos típusok különböző színvariációi) ebből a szempontból nézve azonos típusnak minősülnek.
2.12. Résztvevőnként különböző bankszámlaszám megadása szükséges. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére azokban az esetekben, ahol kettő vagy több Résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.
2.13. A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név-/cím- adatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott megfelelő adatokkal megegyezőeknek kell lennie.
2.14. A promóciós partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.
2.15. Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek ebben a promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszám-egyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.
2.16. Ezt a promóciót a Canon által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

3. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

3.1 Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a Canonnak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország, valamint Paypal/Hyperwallet, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg, mint Benamic további adatfeldolgozója) külföldről közvetlen banki utalást indít a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára. Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.
3.2. A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalást a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül teljesítse.
3.3. A regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatainak a hibátlan megadása a Résztvevő felelőssége. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.
3.4. A banki átutalás pénzneme forint (HUF).
3.5. Csak magyarországi banknál vezetett bankszámlaszám adható meg érvényesen. A Canon promóciós partnere nem indít átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.
3.6. Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen Általános Szerződési Feltételek végén található táblázat tartalmazza.

4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1. A promóció szervezője a CANON HUNGARIA Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.

5. JOGNYILATKOZAT

5.1. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.
5.2. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő körülmény miatt, nem a felek hibájából nem kerül teljesítésre.
5.3. A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során felmerülő banki költségek (mint pl. elszámolási jutalék) megtérítését.
5.4. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

6. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1. A Promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a Canont, valamint annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnerét (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország és Paypal/Hyperwallet, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg) mint adatkezelőket személyes adatainak (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám és bankszámlaszám) a promóció, valamint a promóció szervezője által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.
6.2. Amennyiben a Résztvevő nem kívánja adatait marketing célú felhasználásra, illetve jövőbeli hasonló promóciókról való értesítés céljából megadni, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát, NE töltse ki.
6.3. A Résztvevő által a Canon, annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek részére átadott bármilyen jellegű személyes adat kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartama alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.
A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira is felhasználásra kerülnek. A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez. A Canon további adatvédelmi tájékoztatója a https://www.canon.hu/privacy-policy/ oldalon található.

7. JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1. A jelen feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és a – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.
7.2. A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek: