Canon Cashback 2022 summer - PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

Canon SUMMER CASHBACK 2022

 

1. - AKCIÓS AJÁNLATUNK

Érvényességi időszak: 2022. 05. 02.-tól - 2022. 08. 31.-ig

2. - HOGYAN MŰKÖDIK?

  • Vásárold meg az akciós terméklistában megjelölt fényképezőgépek objektívek és vakuk bármelyikét.
  • A pénzvisszatérítés regisztrációhoz kötött, a kedvezményhez a megvásárolt terméket 30 napon belül, a megadott linken az útmutatásoknak megfelelően regisztrálni kell!
  • A Canon fogyasztói cikkei kizárólag megbízható viszonteladóink országos hálózatában szerezhetők be.

3. - REGISZTRÁCIÓ

*** REGISZTRÁCIÓ ***  --  linken keresztül 2022.09.30-ig

Nézet:
Sorrend:
Nézet:
Sorrend:

CANON 2022. NYÁRI PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

 

  1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1       PROMÓCIÓS PARTNEREK

Ez a promóció kizárólag a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft., vagy Canon) hivatalos partnereinél vásárolt termékekre érvényes.

Hivatalos partnerlista elérhető a https://www.canon.hu/promotions/nyari-cashback oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön. (A CANON HUNGARIA Kft. hivatalos partnerei - a Résztvevő partnerek - a jelen ÁSzF-ben a továbbiakban „promóciós partnerek” -ként jelölve).

 

1.2       PROMÓCIÓS TERMÉKEK

A promócióban a kijelölt promóciós partnerektől a lenti, 1.3. pontban jelölt promóciós időszakban vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba.

Ezért kérjük, hogy - a csalódás elkerülése érdekében- egyeztesse a terméket a kereskedővel! (A promócióban résztvevő termékek listája a https://www.canon.hu/promotions/nyari-cashback oldalon található.)

1.2.1    A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen ÁSzF végén felsorolva találja.

1.2.2    A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek lehetnek. Használt, felújított, átalakított, hamisított és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármilyen módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban.

1.2.3    A jelen promócióban nem vehetnek részt a Canon által kitben (pl. fényképezőgép váz +objektív) forgalomba hozott, de a továbbértékesítést végző kiskereskedő által megbontott és így külön-külön értékesített termékek.

1.2.4    Különleges értékesítői kizárások: tekintettel arra, hogy csak a https://www.canon.hu/promotions/nyari-cashback oldalon feltüntetett (promóciós partnerektől) vásárolt termékek minősülnek promóciós termékeknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazonon vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

1.3       PROMÓCIÓS IDŐSZAK

A jelen promóció a 2022. május 02. és 2022. augusztus 31. közötti („promóciós időszak”) vásárlásra vonatkozik.

1.4       RÉSZTVEVŐK

1.4.1    A jelen promócióban jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt (a továbbiakban „Résztvevő”, többes számban „Résztvevők”).

1.4.2    Az igény benyújtásával a Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

  1. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1.      A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a promóciós időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban résztvevő promóciós partnerek valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online.

2.2.      Pénzvisszatérítést a 2022. május 2-től 2022. augusztus 31-ig tartó időszak alatt vásárolt promóciós termék után lehet igényelni. A pénzvisszatérítés igénylésére nyitva álló határidő - üzletben történő vásárlás esetén - a termék vásárlását igazoló pénztári bizonylat vagy (számlaadás esetén a számla) kiállításának napjától, - internetes vásárlás esetén - a rendelés visszaigazolás kiállításának napjától számított 30 nap.

A pénzvisszatérítést kizárólag online lehet igényelni a https://www.canon.hu/promotions/nyari-cashback oldalon, az ezen az oldalon a „Regisztráció” linkjén található űrlap teljes és pontos kitöltésével, ahol meg kell adni a promóciós termék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot, - számlaadás esetén – a számlát is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a termék sorozatszámát és vonalkódját, valamint – üzletben történt vásárlás esetén - a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot (számlaadás esetén a számlát), - internetes vásárlás esetén - a számlát és a rendelés visszaigazolását.

2.3.     

Abban az esetben, ha a promócióban résztvevő termék értékesítése kitben (pl. fényképezőgép esetén váz és objektív) történik, a teljes kithez tartozó és a csomagon található EAN vonalkódot kell megadni, nem pedig a kitben lévő egyes termékek EAN kódját.

2.4.      Az igénybejelentéskor a Résztvevőnek annak a magyarországi banknál vezetett bankszámla adatait is meg kell adnia, amelyre az átutalást kéri. Ezt követően a Résztvevő értesítést kap az igénybejelentés megérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben a Résztvevő az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e-mail elérhetősége, azt az igénybejelentő, a +36/1 235-5315 telefonszámon működtetett forródróton kell jeleznie.

2.5.      A jelen promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a promóciós partnerek a promóciós időszak alatt nem teljesítik a promóciós termékekre vonatkozó rendeléseket.

2.6.      Canon a 2022. szeptember 30. után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.

2.7.      Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni.

2.8.      Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.

2.9.      Amennyiben internetes vásárlást követően a Résztvevő él az elállási jogával, a Canon a pénz-visszafizetést megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetve, ha a Canon tudomására jut bármilyen jogellenes cselekmény, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett Résztvevővel szemben.

2.10.    Egy Résztvevő legfeljebb 10 különböző promóciós terméket regisztrálhat.

2.11. Azon személyek, akik egyszerre nagyszámú terméket (10 terméknél többet) vásárolnak, nem vehetnek részt a promócióban.

                       

2.12.    Egy Résztvevő egy adott típusból csak egy darab regisztrációjára jogosult. Hasonló promóciós termékek (pl. azonos típusú fényképezőgépvázat tartalmazó különböző kitek, vagy azonos típusok különböző színvariációi) ebből a szempontból nézve azonos típusnak minősülnek.

2.13.    Résztvevőnként egymástól eltérő bankszámlaszám megadása szükséges. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére azokban az esetekben, ahol kettő vagy több Résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.

2.14.    A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név-/cím- adatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott megfelelő adatokkal megegyezőnek kell lennie.

2.15.    A promóciós partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.

2.16.    Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek a jelen promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszámegyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.

2.17.    A jelen promóciót a Canon által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

 

  1. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

3.1 Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a Canonnak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) külföldről közvetlen banki utalást indít a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára. Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.

3.2.      A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalást a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 15 napon belül teljesítse.

3.3.      A Résztvevő kötelezettsége, hogy a regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatait hibátlanul adja meg. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.

3.4.      A banki átutalás pénzneme forint (HUF).

3.5.      Csak magyarországi banknál vagy magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszám adható meg érvényesen. A Canon promóciós partnere nem indít átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.

3.6.      Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen ÁSzF végén található táblázat tartalmazza.

 

  1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1. A promóció szervezője a CANON HUNGARIA Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-362227, adószám: 10944190-2-44, székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.).

  1. JOGNYILATKOZAT

5.1.      A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.

5.2.      A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő körülmény miatt, a felek hibán kívül álló okból nem kerül teljesítésre.

5.3.      A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során felmerülő banki költségek (mint pl. elszámolási jutalék) megtérítését.

A Canon ezzel kapcsolatban külön felhívja minden Résztvevő figyelmét arra, előfordulhat, hogy a pénzvisszatérítésnek a jelen ÁSzF 3.1. pontjában foglaltak szerinti, külföldről indított utalása esetén egyes magyarországi bankok, pénzintézetek a külföldről beérkező összeg jóváírására költséget számítanak fel, amelynek megtérítését a Canon nem vállalja. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a külföldről indított pénzvisszatérítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő és Résztvevőt terhelő banki költségekről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni annál a magyarországi számlavezető banknál, pénzintézetnél, ahová a visszatérítés összegének utalását kérik.

 

5.4.      A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

  1. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1.      A jelen promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a Canont, valamint annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnerét (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) mint adatkezelőket személyes adatainak (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám és bankszámlaszám) a promóció, valamint a promóció szervezője által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.

           

6.2.      A Résztvevő által a Canon, annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek részére átadott bármilyen jellegű személyes adat – a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartam alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.

A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira vagy későbbi promóciós célokra is felhasználásra kerülnek az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrika kitöltése esetén. Amennyiben a Résztvevő nem járul hozzá személyes adatainak marketing célú, illetve jövőbeli promóciókról való értesítés céljából történő felhasználáshoz, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát NE töltse ki.

A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez. A Canon további adatvédelmi tájékoztatója a https://www.canon.hu/privacy-policy/ oldalon található.

  1. JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1.      A jelen ÁszF-ben foglalt feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és a – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

7.2.      A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek: 

 

 

TERMÉK KATEGÓRIA

 

TERMÉK MEGNEVEZÉS

 

CIKKSZÁM

 

EAN

 

PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

DSLR

EOS 5D mark IV (váz)

1483C025

8714574645957

160 000 Ft

DSLR

EOS 6D mark II (váz)

1897C003

4549292083903

60 000 Ft

DSLR

EOS 90D (Váz)

3616C003

4549292138627

50 000 Ft

DSLR

EOS 90D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS nano USM

3616C017

4549292138511

50 000 Ft

DSLR

EOS 850D (váz)

3925C001

4549292151268

35 000 Ft

DSLR

EOS 850D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

3925C002

4549292151275

35 000 Ft

DSLR

EOS 850D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

3925C020

8714574665870

35 000 Ft

DSLR

EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II + EF-S 75-300mm f/4-5.6 III

2728C017

8714574657394

20 000 Ft

DSLR

EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II + LP-E10 Akkumulátor

2728C010

8714574657264

20 000 Ft

DSLR

EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

2728C003

4549292111859

20 000 Ft

DSLR

EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Value up kit

2728C013

8714574657295

20 000 Ft

DSLR

EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II + EF 50mm F/1.8 STM

2728C022

8714574657448

20 000 Ft

DSLR

EOS 2000D (váz)

2728C001

4549292111835

20 000 Ft

DSLR

EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III + EF-S 75-300mm f/4-5.6 DC III

2728C051

8714574663234

20 000 Ft

DSLR

EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III + SB130 táska + 16GB SD kártya

2728C054

8714574663265

20 000 Ft

MILC

EOS R (váz)

3075C003

4549292119305

60 000 Ft

MILC

EOS R (váz) + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (adapter nélkül)

3075C033

4549292171365

70 000 Ft

MILC

EOS RP (váz)

3380C003

4549292132151

35 000 Ft

MILC

EOS RP (váz) + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (adapter nélkül)

3380C133

4549292171402

40 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II (váz) (fekete)

4728C002

4549292176407

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (fekete)

4728C007

4549292176438

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (fekete)+ EF-M 55-200 f/4.5-6.3 IS STM (fekete)

4728C015

4549292176469

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (fekete)

4728C017

4549292176483

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM „PREMIUM LIVE STREAM KIT” (fekete)

4728C037

8714574667973

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM „VLOGGER KIT” (fekete)

4728C048

8714574668390

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM + SB130 táska + 16GB SD kártya (fekete)

4728C056

8714574668567

30 000 Ft

MILC

EOS M50 mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (fehér)

4729C005

4549292176537

30 000 Ft

RF objektív

RF 70-200mm f/4 L IS USM

4318C005

4549292162769

60 000 Ft

RF objektív

RF 70-200mm f/2.8 L USM

3792C005

4549292156263

55 000 Ft

RF objektív

RF 28-70mm f/2 L USM

2965C005

4549292115642

55 000 Ft

RF objektív

RF 100MM f/2.8 L MACRO IS USM

4514C005

4549292168075

50 000 Ft

RF objektív

RF 15-35MM f/2.8 L IS USM

3682C005

4549292152272

45 000 Ft

RF objektív

RF 800 mm f/11 IS STM

3987C005

4549292162059

40 000 Ft

RF objektív

RF 600 mm f/11 IS STM

3986C005

4549292162042

30 000 Ft

RF objektív

RF 85 mm f/2 Macro IS STM

4234C005

4549292168068

25 000 Ft

RF objektív

RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM

3684C005

4549292151411

22 000 Ft

RF objektív

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

2973C005

4549292115727

20 000 Ft

RF objektív

RF 50mm f/1.8 STM

4515C005

4549292181623

10 000 Ft

EF objektív

EF 24-70MM f/2.8 L II USM

5175B005

4960999780719

40 000 Ft

EF objektív

EF 16-35mm f/4 L IS USM

9518B005

4549292009903

38 000 Ft

EF objektív

EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM

3044C005

4549292118513

38 000 Ft

EF objektív

EF 24-105mm f/4 L IS II USM

1380C005

4549292063615

28 000 Ft

EF objektív

EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM

0571C005

4549292037708

15 000 Ft

EF objektív

EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM fekete

1375C005

4549292063455

10 000 Ft

EF objektív

EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM ezüst

1376C005

4549292063561

10 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

Powershot PX fehér Essential Kit

5591C003

8714574669151

20 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

Powershot PX fekete Essential Kit

5592C002

8714574669137

20 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II

1066C002

4549292056365

18 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II „PREMIUM KIT”

1066C013

8714574639543

18 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II „BATTERY KIT”

1066C040

8714574659886

18 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot ZOOM fehér

4838C007

8714574667485

18 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

Powershot ZOOM fehér ESSENTIAL KIT

4838C014

8714574668918

18 000 Ft

Kompakt fényképezőgép

PowerShot G7x mark II „VLOGGER KIT”

1066C037

8714574659855

18 000 Ft

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 fekete

4107C003

4549292157970

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 zöld

4110C002

4549292158113

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 rózsaszín

4109C003

4549292158076

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SEPLHY SQUARE QX10 fehér

4108C003

4549292158014

7 000 Ft

Kompakt nyomtató

SELPHY CP1300 fekete

2234C002

4549292090512

5 000 Ft

Kompakt nyomtató

SELPHY CP1300 fehér

2235C002

4549292091182

5 000 Ft

Kompakt nyomtató

SELPHY CP1300 rózsaszín

2236C002

4549292091243

5 000 Ft

Instant fényképezőgép

ZOEMINI S2 rózsaarany

4519C006

4549292176025

6 000 Ft

Instant fényképezőgép

ZOEMINI S2 gyöngyházfehér

4519C007

4549292176032

6 000 Ft

Instant fényképezőgép

ZOEMINI S2 sötét pávazöld

4519C008

4549292176049

6 000 Ft