Canon Printer Cashback 2023 - PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

PRINTER CASHBACK

Vásárold meg a promócióban szereplő nyomtatók bármelyikét hivatalos viszonteladóinknál, és használd ki a regisztráció alapú pénzvisszatérítést!

A promóció időtartama: 2023.08.11. - 2023.10.11.

A megvásárolt termékek regisztrációjára 30 nap áll rendelkezésedre a vásárlás napjától számítva.

A regisztrációs időszak utolsó napja: 2023.11.10.

TERMÉK REGISZTRÁCIÓ

Nézet:
Sorrend:
Nézet:
Sorrend:

CANON 2023. NYÁRI PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

 

  1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1.      PROMÓCIÓS PARTNEREK

Ez a promóció kizárólag a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft., vagy Canon) hivatalos partnereinél vásárolt termékekre érvényes.

Hivatalos partnerlista elérhető a  www.canon.hu/offers/opp-cashback oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön. (A CANON HUNGARIA Kft. hivatalos partnerei - a Résztvevő partnerek - a jelen ÁSzF-ben a továbbiakban „promóciós partnerek” -ként jelölve).

 

1.2.      PROMÓCIÓS TERMÉKEK

A promócióban a kijelölt promóciós partnerektől a lenti, 1.3. pontban jelölt promóciós időszakban vásárolt olyan termékekkel lehet részt venni, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy - a csalódás elkerülése érdekében - egyeztesse a vásárolt terméket a kereskedővel! (A promócióban résztvevő termékek listája a www.canon.hu/offers/opp-cashback oldalon található.)

1.2.1.   A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen ÁSzF végén felsorolva találja.

1.2.2.   A promócióban csak új, eredeti Canon termékekkel lehet részt venni. Használt, felújított, átalakított, hamisított és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármilyen módon sértő termékekkel (pl. parallel importból származó termékek vagy „szürke termékek”) nem lehet részt venni a jelen promócióban.

1.2.3.   Különleges értékesítői kizárások: tekintettel arra, hogy csak a www.canon.hu/offers/opp-cashback oldalon feltüntetett promóciós partnerektől vásárolt termékek minősülnek promóciós termékeknek, ezért a bármilyen más forrásból származó (pl.: az Ebay-en, vagy Amazonon vásárolt), akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

1.3.      PROMÓCIÓS IDŐSZAK

A jelen promóció a 2023. augusztus 11. és 2023.  október 11. közötti („promóciós időszak”) vásárlásra vonatkozik.

1.4.      RÉSZTVEVŐK

1.4.1.   A jelen promócióban jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött magánszemélyek vehetnek részt (a továbbiakban „Résztvevő”, többes számban „Résztvevők”).

1.4.2.   Az igény benyújtásával a Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

  1. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1.      A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a promóciós időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban résztvevő promóciós partnerek valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online.

2.2.      Pénzvisszatérítést a 2023. augusztus 11. napjától 2023.  október 11. napjáig tartó időszak alatt vásárolt promóciós termék után lehet igényelni. A pénzvisszatérítés igénylésére nyitva álló határidő - üzletben történő vásárlás esetén - a termék vásárlását igazoló pénztári bizonylat vagy (számlaadás esetén a számla) kiállításának napjától, - internetes vásárlás esetén - a rendelés visszaigazolás kiállításának napjától számított 30 nap.

Internetes vásárlás esetén a vásárlás időpontjának az az időpont számít, amikor a rendelést visszaigazolják.

A pénzvisszatérítést kizárólag online lehet igényelni a www.canon.hu/offers/opp-cashback oldalon, az itt, a „Regisztráció” linken található űrlap teljes és pontos kitöltésével, ahol meg kell adni a promóciós termék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot, - számlaadás esetén – a számlát is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a termék sorozatszámát és vonalkódját, valamint – üzletben történt vásárlás esetén - a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot (számlaadás esetén a számlát), - internetes vásárlás esetén - a számlát és a rendelés visszaigazolását.

2.3.      Az igénybejelentéskor a Résztvevőnek annak a magyarországi banknál vezetett bankszámla adatait is meg kell adnia, amelyre az átutalást kéri. Ezt követően a Résztvevő értesítést kap az igénybejelentés beérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben a Résztvevő az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e-mail elérhetősége, azt a Résztvevőnek a +36/1 235-5315 telefonszámon működtetett forródróton kell jeleznie.

2.4.      A jelen promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a promóciós partnerek a promóciós időszak alatt nem teljesítik a promóciós termékekre vonatkozó rendeléseket.

2.5.      A Canon a 2023. november 10. után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.

2.6.      Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni.

2.7.      Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.

2.8.      Amennyiben internetes vásárlást követően a Résztvevő él az elállási jogával, a Canon a pénz-visszafizetést megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetve, ha a Canon tudomására jut bármilyen jogellenes cselekmény, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett Résztvevővel szemben.

2.9.      Egy Résztvevő legfeljebb 10 különböző promóciós terméket regisztrálhat.

2.10. Azon személyek, akik egyszerre nagyszámú promóciós terméket (10 promóciós terméknél többet) vásárolnak, nem vehetnek részt a promócióban.

2.11.    Egy Résztvevő egy adott típusból csak egy darab regisztrációra jogosult. Hasonló promóciós termékek (pl. azonos típusok különböző színvariációi) ebből a szempontból nézve azonos típusnak minősülnek.

2.12.    Résztvevőnként egymástól eltérő bankszámlaszám megadása szükséges. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére azokban az esetekben, ahol kettő vagy több Résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.

2.13.    A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név- és címadatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott név- és címadatokkal megegyezőnek kell lenniük.

2.14.    A promóciós partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.

2.15.    Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek a jelen promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszámegyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.

2.16.    A jelen promóciót a Canon által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

 

  1. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

3.1. Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a pénzvisszatérítést a Canon a promóció lebonyolításában résztvevő partnere (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) útján teljesíti oly módon, hogy a Canon partnere külföldről közvetlen banki átutalással fizeti meg a pénzvisszatérítés összegét a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára.

Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.

3.2.      A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalásra a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül kerüljön sor.

3.3.      A Résztvevő kötelezettsége, hogy a regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatait hibátlanul adja meg. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.

3.4.      A banki átutalás pénzneme forint (HUF).

3.5.      Érvényesen csak magyarországi banknál vagy magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszám adható meg. A Canon promóciós partnere nem teljesít banki átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.

3.6.      Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen ÁSzF végén található táblázat tartalmazza.

 

  1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1. A promóció szervezője a CANON HUNGARIA Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-362227, adószám: 10944190-2-41, székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.).

  1. JOGNYILATKOZAT

5.1.      A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármely módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. A jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek azonban semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canonnak az alkalmazottai vagy megbízottjai által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget.

 

5.2.      A CANON HUNGARIA Kft. nem felelős azért, ha a jelen ÁszF-ben foglalt pénzvisszatérítés vis maiornak minősülő körülmény miatt, a felek hibán kívül álló okból nem kerül teljesítésre.

5.3.      A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során felmerülő banki költségek (mint pl. elszámolási jutalék) megtérítését.

A Canon ezzel kapcsolatban külön felhívja minden Résztvevő figyelmét arra, előfordulhat, hogy a pénzvisszatérítésnek a jelen ÁSzF 3.1. pontjában foglaltak szerinti, külföldről indított utalása esetén egyes magyarországi bankok, pénzintézetek a külföldről beérkező összeg jóváírására költséget számítanak fel, amelynek megtérítését a Canon nem vállalja. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a külföldről indított pénzvisszatérítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő és Résztvevőt terhelő banki költségekről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni annál a magyarországi számlavezető banknál, pénzintézetnél, ahová a visszatérítés összegének utalását kérik.

5.4.      A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

  1. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1.      A jelen promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a Canont, valamint annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnerét (Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) mint adatkezelőket személyes adatainak (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám és bankszámlaszám) a promócióval kapcsolatban, valamint – a jelen ÁSzF 6.2. pontjában foglalt hozzájárulás esetén - a promóció szervezője által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, továbbá a Canonnal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és – a jelen ÁSzF 6.2. pontban foglalt hozzájárulás esetén - olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.

6.2.      A Résztvevő által a Canon, annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek részére átadott bármilyen jellegű személyes adat – a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartam alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.

A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira vagy későbbi promóciós célokra is felhasználásra kerülnek az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrika kitöltése esetén. Amennyiben a Résztvevő nem járul hozzá személyes adatainak marketing célú, illetve jövőbeli promóciókról való értesítés céljából történő felhasználáshoz, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát NE töltse ki.

A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat, vagy saját adataik helyesbítését kérni. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez. A Canon további adatvédelmi tájékoztatója a https://www.canon.hu/privacy-policy/ oldalon található.

  1. JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1.      A jelen ÁSzF-ben foglalt feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és - a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

7.2.      A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek: 

 

PRINTER CASHBACK

 

HIVATALOS PARTNER

IRÁNYÍTÓSZÁM

TELEPÜLÉS

CÍM

220Volt Béke tér

1135

BUDAPEST

Szegedi út 42-44.

220Volt online

 

 

www.220volt.hu

Auchan Aquincum Óbuda

1033

Budapest

Szentendrei út 115.

Auchan Budakalász

2011

Budakalász

Omszk park 1.

Auchan Budaörs

2040

Budaörs

Sport u. 2 - 4.

Auchan Csömör

2141

Csömör

Határ út 6.

Auchan Debrecen

4031

Debrecen

Kishatár u. 7.

Auchan Dunakeszi

2120

Dunakeszi

Nádas u. 6.

Auchan Fót

2151

Fót

Fehérkő u. 1.

Auchan Győr

9024

Győr

Vasvári Pál utca 1/A, GYŐR PLÁZA

Auchan Kecskemét

6000

Kecskemét

Dunaföldvári u. 2.

Auchan Maglód

2234

Maglód

Eszterházy János utca 1.

Auchan Miskolc

3527

Miskolc

József Attila utca 87.

Auchan Miskolc Dél

3516

Miskolc

Pesti út 9.

Auchan Online

 

 

www.online.auchan.hu/

Auchan Pilis Solymár

2083

Solymár

Szent Flórián u. 2-4.

Auchan Savoya Park

1117

Budapest

Hunyadi János u. 19.

Auchan Sopron

9400

Sopron

Lackner K. utca 35. SOPRON PLÁZA

Auchan Soroksár

1239

Budapest

Bevásárló u. 2.

Auchan Szeged

6728

Szeged

Zápor út 4.

Auchan Székesfehérvár

8000

Székesfehérvár

Holland fasor 2.

Auchan Szekszárd

7100

Szekszárd

Liszt Ferenc tér 2-4.

Auchan Szigetszentmiklós

2310

Szigetszentmiklós

Háros u. 120.

Auchan Szolnok

5000

Szolnok

Felső Szandai rét 1.

Auchan Törökbálint

2045

Törökbálint

Torbágy u. 1.

Auchan Újhegy

1103

Budapest

Gyömrői út 99.

Auchan Zalaegerszeg

8900

Zalaegerszeg

Stadion u. 5. ZALA Pláza

Best Byte Allee

1117

Budapest

Október huszonharmadika utca 8-10. ALLEE PLÁZA

Best Byte Eger

3300

Eger

Törvényház utca 4.

Best Byte Győr

9024

Győr

Vasvári Pár út 1/A

Best Byte Kecskemét

6000

Kecskemét

Korona utca 2.

Best Byte Kisvárda

4600

Kisvárda

Városmajor utca 84.

Best Byte Nyíregyháza

4400

Nyíregyháza

Nagy Imre tér 1.

Best Byte Online

 

 

www.bestbyte.hu/

Best Byte Orosháza

5900

Orosháza

Kistemplom utca 2/A

Best Byte Székesfehérvár

8000

Székesfehérvár

Balatoni út 44-46

Best Byte Törökbálint

2045

Törökbálint

Dulácska utca 2.

Bluechip Keszkenő utca

1131

Budapest

Keszkenő utca 22.

Bluechip Online

 

 

www.bluechip.hu/

Bluechip Ostrom utca

1015

Budapest

Ostrom utca 6.

Camera Kft online

 

 

https://webshop.camerakft.hu/Canon-Printer-Cashback

Camera Kft.

1085

BUDAPEST

Mária utca 56.

Computer Emporium Online

 

 

www.computeremporium.hu/

Computer Emporium Shop

1131

Budapest

Reitter Ferenc utca 132/B.

eMAG Árkád 

1106

BUDAPEST

Örs vezér tere 25/a

eMAG Budaörs

2040

BUDAPEST

Kinizsi út 5.

eMAG Debrecen

4024

DEBRECEN

Piac utca 56.

eMAG Etele 

1119

BUDAPEST

Hadak útja 1.

eMAG Győr

9024

GYŐR

Vasvári Pál út 1/A

eMAG Mammut

1024

BUDAPEST

Lövőház utca 2-6. 

eMAG Miskolc 

3530

MISKOLC

Corvin utca 2.

eMAG online

 

 

www.emag.hu

eMAG Pécs

7622

PÉCS

Nagy Lajos király útja 16. 

eMAG Pólus

1152

BUDAPEST

Szentmihályi út 131.

eMAG Soroksár

1238

BUDAPEST

Bevásárló utca 6.

eMAG Szeged  

6720

SZEGED

Tisza Lajos krt. 60.

eMAG Westend 

1062

BUDAPEST

Váci út 1-3. 

Euronics

8230

Balatonfüred

Kossuth L. u. 16.

Euronics

8400

Ajka

Hársfa u. 1/B.

Euronics

8500

Pápa

Celli u. 73.

Euronics

7632

Pécs 2.

Megyeri út 76.

Euronics

9700

Szombathely

Varasd u. 10.

Euronics

8000

Székesfehérvár 1.

Holland fasor 1.

Euronics

8360

Keszthely

Frech Miklós u. 2-4. (Alpha Park)

Euronics

8600

Siófok

Fő u. 156-160

Euronics

9600

Sárvár

Batthyány u. 40.

Euronics

7100

Szekszárd

Mátyás K. u. 6-8

Euronics

2500

Esztergom

Dobogókői út 84.

Euronics

9400

Sopron

Határdomb u. 2. ( Alphapark )

Euronics

8300

Tapolca

Deák F. u. 2-4.

Euronics

9200

Mosonmagyaróvár

Királyhidai u. 67,

Euronics

4200

Hajdúszoboszló

Kabai útfél 0228/2 hrsz.

Euronics

2400

Dunaújváros

Kandó Kálmán tér 12.

Euronics

2800

Tatabánya

Győri út 7-9. (Vértes Center)

Euronics

2890

Tata

Almási utca 1.

Euronics

2840

Oroszlány

Rákóczi u. 90.

Euronics

8900

Zalaegerszeg

Balatoni út 3.

Euronics

7500

Nagyatád

Széchenyi tér 10.

Euronics

9900

Körmend

Rákóczi u. 57/A

Euronics

3526

Miskolc 1.

Szentpéteri kapu 80/A.

Euronics

3300

Eger 1.

Rákóczi u. 95/2

Euronics

6500

Baja

Határ utca 93.

Euronics

5000

Szolnok

Felső Szandai rét 3. (Family Park)

Euronics

4027

Debrecen

Füredi u. 27.

Euronics

7400

Kaposvár

Árpád út S-Park

Euronics

3100

Salgótarján 2.

Fő tér 6.

Euronics

1117

Savoya (Bp. 7)

Hunyadi János út. 19. (Savoya Park)

Euronics

7150

Bonyhád

Széchenyi tér 5.

Euronics

9000

Győr 2.

Malomszéki u. 9. (Family Center)

Euronics

8700

Marcali

Rákóczi u. 13.

Euronics

2900

Komárom

Mártírok útja 1-3.

Euronics

7200

Dombóvár

Hunyadi tér 5.

Euronics

9330

Kapuvár

Gesztenye sor  5.

Euronics

2316

Tököl

Hermina út 1-3.

Euronics

7030

Paks

Barátság u. 3.

Euronics

2600

Vác

Deres u. 2. (Family Center)

Euronics

5600

Békéscsaba

Szarvasi út 68/2. (Stop Shop)

Euronics

5000

Szolnok 2.

Téglagyári út 30.

Euronics

8200

Veszprém

Dornyai Béla u. 3.

Euronics

2700

Cegléd

Malomtó szél 27/a

Euronics

6800

Hódmezővásárhely

Kaszap u. 20 (Family Center)

Euronics

6000

Kecskemét

Talfája u. 1. (Tesco mellett)

Euronics

4400

Nyíregyháza

Pazonyi út 39/A

Euronics

2100

Gödöllő

Bossányi Krisztina u. 2.

Euronics

2120

Dunakeszi

Pallag u. 7.

Euronics

7090

Tamási

Szabadság u. 41.

Euronics

8630

Balatonboglár

Szabadság út. 8.

Euronics

9300

Csorna

Árpád u. 2.

Euronics

8800

Nagykanizsa 2.

Dózsa Gy u. 160.

Euronics

2030

Érd

Budafoki út 2-4.

Euronics

9500

Celldömölk

Sági u. 41.

Euronics

7800

Siklós

Dózsa Gy. u.  2/A

Euronics

7900

Szigetvár

Almáspatak út 7.

Euronics

7700

Mohács 2.

Pécsi u. 3353. hrsz

Euronics

2141

Csömör

Határ út 8. (Next Stop bevásárlóközpont)

Euronics

2040

Budaörs  ( Bp. 9 )

Malomkő u. 5.

Euronics

2011

Budakalász ( Bp. 10 )

Omszk park 4.

Euronics

1082

Corvin ( Bp. 11)

Futó u. 37-45.

Euronics

1191

Köki ( Bp. 12)

Vak Bottyán u. 75/ B  (203 üzlet)

Euronics

1148

Sugár ( Bp. 13)

Örs Vezér tere 24.

Euronics

1239

Soroksár ( Bp. 14)

Bevásárló u. 4.

Euronics

6729

Szeged

Szabadkai u. 7. (Napfény park)

Euronics

5100

Jászberény

Nagykátai u. 24/A

Euronics

6400

Kiskunhalas

Füzér u. 2. (Park Center)

Euronics Online

 

Üllő

www.euronics.hu

Media Markt Aréna

1087

BUDAPEST

Kerepesi út 9.

Media Markt Árkád

1106

BUDAPEST

Örs vezér tere 25.

Media Markt Békéscsaba

5600

BÉKÉSCSABA

Andrássy út 37-43.

Media Markt Buda -  Mammut II.

1024

BUDAPEST

Lövőház utca 2-4.

Media Markt Budaörs

2040

BUDAÖRS

Petőfi Sándor utca 64.

Media Markt Debrecen

4024

DEBRECEN

Csapó utca 30.

Media Markt Duna

1138

BUDAPEST

Váci út 178.

Media Markt Gyöngyös

3200

GYÖNGYÖS

Vásár utca 2.

Media Markt Győr

9027

GYŐR

Budai út 1.

Media Markt Győr II.

9012

GYŐR

Királyszék utca 33.

Media Markt Kecskemét

6000

KECSKEMÉT

Dunaföldvári út 2.

Media Markt Kispest

1191

BUDAPEST

Üllői út 201-231.

Media Markt Miskolc

3533

MISKOLC

Király utca 1/A

Media Markt Nagykanizsa

8800

NAGYKANIZSA

Boszorkány utca 2.

Media Markt Nyíregyháza

4400

NYÍREGYHÁZA

László utca 12.

Media Markt online

 

 

www.mediamarkt.hu

Media Markt Pápa

8500

PÁPA

Celli út 92.

Media Markt Pécs

7622

PÉCS

Bajcsy-Zsilinszky utca 11.

Media Markt Pólus

1152

BUDAPEST

Szentmihályi út 131.

Media Markt Salgótarján

3100

SALGÓTARJÁN

Rákóczi út 143.

Media Markt SIS Baja

6500

BAJA

Gránátos u. 11

Media Markt SIS Dunaújváros

2400

DUNAÚJVÁROS

Aranyvölgyi út 6

Media Markt SIS Esztergom

2500

ESZTREGOM

Mátyás király u. 30.

Media Markt SIS Kaposvár

7400

KAPOSVÁR

Berzsenyi utca 13.

Media Markt SIS Pesti út

1173

BUDAPEST

Pesti út 5-7.

Media Markt SIS Sopron

9400

SOPRON

Ipar körút 30.

Media Markt SIS Szekszárd

7100

SZEKSZÁRD

Tartsay Vilmos u. 40

Media Markt SIS Tatabánya

2800

TATABÁNYA

Bláthy Ottó u. 1

Media Markt Soroksár

1239

BUDAPEST

Bevásárló utca 4.

Media Markt Stop Shop

1037

BUDAPEST

Bécsi út 136.

Media Markt Szeged

6724

SZEGED

Londoni krt. 3.

Media Markt Székesfehérvár

8000

SZÉKESFEHÉRVÁR

Palotai út 6.

Media Markt Szolnok

5000

SZOLNOK

Felső Szandai rét 1.

Media Markt Szombathely

9700

SZOMBATHELY

Varasd utca 1.

Media Markt Veszprém

8200

VESZPRÉM

Külső-Kádártai út 3.

Media Markt Westend

1062

BUDAPEST

Váci út 1-3.

Media Markt Zalaegerszeg

8900

ZALAEGERSZEG

Balatoni út 5-7.

Notebook.hu ALLEE

1117

Budapest

Október huszonharmadika utca 8-10. ALLEE PLÁZA

Notebook.hu ÁRKÁD

1106

Budapest

Örs vezér tere 25/a. ÁRKÁD PLÁZA

Notebook.hu Debrecen

4026

Debrecen

Bethlen u. 3-9.

Notebook.hu Győr

9021

Győr

Bajcsy-Zsilinszky út 36/A.

Notebook.hu Oktogon

1067

Budapest

Teréz körút 11.

Notebook.hu Online

 

 

www.notebook.hu/

Notebook.hu Pécs

7621

Pécs

7621 Pécs, Rákóczi út 66. (Régió üzletház)

Notebook.hu PÓLUS

1152

Budapest

1152 Bp. Szentmihályi út 131. PÓLUS CENTER PLÁZA

Notebook.hu SZEGED

6720

Szeged

6720 Szeged, Jókai u. 7-9.

Nyomtass otthon Online

 

 

www.nyomtassotthon.hu/

Nyomtass otthon Shop

1151

Budapest

Fő út 86.

Tripont Foto Video Kft.

1131

BUDAPEST

Reitter Ferenc utca 132/B

Tripont Foto Video Kft. Art Buda

1015

BUDAPEST

Ostrom u. 6.

Tripont Foto Video Kft.- online

 

 

www.tripont.hu

Nyomtassolcsón bolt

1211

Budapest

II. Rákóczi Ferenc út 107-115. A ép. üzlet 2.

Nyomtassolcsón online

 

 

www.nyomtassolcson.hu

Patronbolt Czobor utca

1147

Budapest

Czobor utca 3.

Patronbolt Maglódi út

1106

Budapest

Maglódi út 25.

Patronbolt Angyalföldi út

1134

Budapest

Angyalföldi út 36.

Patronbolt Bartók Béla út

1114

Budapest

Bartók Béla út 59.

Patronbolt Nagymező utca

1065

Budapest

Nagymező utca 29.

Patronbolt Debrecen

4026

Debrecen

Bethlen utca 34.

Patronbolt Online

 

 

www.patronbolt.hu