CANON RF OBJEKTÍV CSERE PROMÓCIÓ

CANON RF OBJEKTÍV CSERE

PROMÓCIÓS IDŐSZAK: 2023. február 10. és 2023. április 30.

Objektív súlya

Kedvezmény

0-650g 15%
651-1.499g 20%
1.500g + 25%
Nézet:
Sorrend:
Raktáron
Canon RF 16mm / 2.8 STM (5051C005)
Canon RF 16mm / 2.8 STM (5051C005)
RRP: 149 900 HUF Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár. ** (RRP = Recommended Retail Price) **
109 900 HUF
 
Nézet:
Sorrend:

CANON 2023. RF OBJEKTÍV CSERE PROMÓCIÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

 

  1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐK ÉS A PROMÓCIÓS IDŐSZAK

1.1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK

A jelen ÁSzF-ben foglaltak kizárólag a CANON HUNGARIA Kft.-nek (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft., vagy Canon) az alábbi táblázatban felsorolt hivatalos, a jelen promócióban résztvevő partnereinél (a továbbiakban „promóciós partner” többes számban „promóciós partnerek”), a jelen ÁSzF-ben meghatározott promóciós időszakban vásárolt Canon RF típusú objektívre (a továbbiakban „promóciós termék”) vonatkoznak.

A jelen promócióban résztvevő partnerek listája:

1.2.      PROMÓCIÓS IDŐSZAK

A jelen promóció a 2023. február 10. és 2023. április 30. között („promóciós időszak”) megvásárolt promóciós termékekre vonatkozik.

1.3.      RÉSZTVEVŐK

Résztvevőnek minősül az jogi, vagy 18. életévét betöltött magánszemély, aki a promóciós időszakban, a jelen ÁSzF 2.1. pontja szerinti feltételek szerint fényképezőgép objektívet lead (a továbbiakban „Résztvevő”, többes számban „Résztvevők”).

  1. PROMÓCIÓ LEÍRÁSA, RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1. Amennyiben a Résztvevő a promóciós időszakban valamelyik promóciós partnernél lead bármilyen márkájú és típusú, új vagy használt fényképezőgép objektívet, annak állapotától függetlenül jogosult részt venni a jelen promócióban. A Résztvevő a jelen bekezdés szerinti objektív leadásával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSzF-ben foglaltakat.

2.2. A Résztvevő az általa leadott fényképezőgép objektív súlyától függő árkedvezményre jogosult, amely árkedvezményt a Résztvevő promóciós termék vásárlása esetén, a promóció időszaka alatt, annál a promóciós partnernél érvényesítheti, amelyiknél a fényképezőgép objektívét leadta.

2.3. Az árkedvezmény a megvásárolt promóciós termék vételárára vonatkozik.

 A százalékosan megállapított árkedvezményt az alábbi táblázat tartalmazza:

Objektív súlya Kedvezmény
0-650g 15%
651-1.499g 20%
1.500g + 25%

A jelen promóció a promóciós partnernél készleten lévő promóciós termékekre érvényes. Javasoljuk, hogy az aktuális készletekről a promóciós partnereknél előzetesen érdeklődjenek az objektívek leadása előtt.

2.4. A kedvezményre jogosító fényképezőgép objektív leadásának és a kedvezmény érvényesítésére az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

2.4.1. A Résztvevő a birtokában lévő fényképezőgép objektívet a promóció időszaka alatt bármely promóciós partnernél leadhatja személyesen.

2.4.2. A promóciós partner egy, külön erre a célra kihelyezett, Canon logóval ellátott mérlegen a Résztvevő jelenlétében megméri a Résztvevő által leadni kívánt fényképezőgép objektívet, majd annak így megállapított súlya alapján kiállítja és a Résztvevő részére átadja az árkedvezményre jogosító kupont (a továbbiakban kupon).  A kupon átvételével a Résztvevő elfogadja a mérés helyességét és a kuponon feltüntetett árkedvezmény mértékét.

2.4.3. Az így megszerzett kupon a promóciós időszak alatt 1 db promóciós termék egyszeri alkalommal történő kedvezményes vásárlására jogosít.

2.4.4. A kedvezmény kizárólag annál a promóciós partnernél használható fel, ahol a Résztvevő a birtokában lévő fényképezőgép objektívet leadta és a kupont megkapta.

2.4.5. A kupon csak olyan promóciós termék megvásárlására használható fel, amely a CANON HUNGARIA Kft. közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy - a csalódás elkerülése érdekében- egyeztesse a terméket a kereskedővel!

2.4.6. A kupon átvétele után nincs lehetőség a leadott objektívek visszavételére.

2.4.7. A jelen promóció keretében vásárolt promóciós termékkel a Canon egyéb promócióban nyújtott kedvezménye is igénybe vehető, amennyiben a promóciós termék megfelel a Canon egyéb promóciójára vonatkozó feltételeknek. (Például, ha egy pénzvisszatérítési promóció az itt promóciós termékként megjelölt termékre is kiterjed, a Résztvevő mindkét promócióban jogosult részt venni.)

2.4.8. A jelen promóció a promóciós termékek készletének erejéig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a promóciós partnerek a promóciós időszak alatt nem teljesítik a promóciós termékekre vonatkozó rendeléseket.

  1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

3.1. A jelen promóció szervezője a CANON HUNGARIA Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-362227, adószám: 10944190-2-41, székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.).

 

  1. JOGNYILATKOZAT

4.1.      A Canon nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.

4.2.      A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor módosítsa, leállítsa. A Canon a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételeket bármikor jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

  1. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

5.1.

A Résztvevő által a Canon, annak a promóció lebonyolításában résztvevő partnere, illetve a Canonnal együttműködő cégek részére a jelen promócióval kapcsolatosan esetlegesen átadott bármilyen jellegű személyes adat – a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartam alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.

A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik.

A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A Canon adatvédelmi tájékoztatója a https://www.canon.hu/privacy-policy/ oldalon található.

  1. JOG ÉS JOGHATÓSÁG

6.1.      A jelen ÁszF-ben foglalt feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és a – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.